حریم خصوصی

کیش سه بعدی برای حریم خصوصی کلیه مراجعه کنندگان به سایت احترام قائل است و اطلاعات کلیه مراجعین از جمله مشاوران، مالکان، خریداران و بازدیدکنندگان سایت نزد کیش سه بعید به صورت محرمانه تلقی می شود.

آن بخشی از اطلاعات که پس از انتشار در دسترسی عمومی قرار می گیرد، اطلاعات مربوط به مشخصات عمومی املاک و افراد است و اطلاعات خصوصی افراد در این سایت محرمانه خواهد بود.

مقایسه املاک

مقایسه